Maria Magdalena – Misterium Zmartwychwstałego – Świadek „Zatrzymania Pana”.

Wszyscy Ewangeliści mówią o niej w opisie misterium Zmartwychwstałego. Zawsze wymieniają jej imię jako pierwsze w wykazie kobiet idących do grobu Pana. Prawdopodobnie wskazuje to na pewnego rodzaju funkcję przywódczą, chociaż nie wiemy dobrze, z czego to mogłoby to wynikać. O Magdalenie wspomina się w opisie Męki i w tym przypadku wymienia się ją jako pierwszą.

Jedyny przypadek, kiedy pojawia się jest pierwszą kobietą, o której się wspomina i jest ona traktowana na równi z uczniami. Warto tutaj zwrócić uwagę na bardzo wyjątkowy fragment: „(…) kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów(…)”. Nie wiemy dokładnie, co oznacza sformułowanie „którą opuściło siedem złych duchów”. Niektórzy mówią, że chodzi o duchy nieczyste, inni mówią o wyczerpaniu nerwowym, o ciężkiej formie depresji, o utracie ochoty do życia, chęci samobójstwa, o anoreksji. Została jednak z tego stanu uratowana i była Mu niezwykle wdzięczna. Wymiar symboliczny: liczba 7 > wskazuje na wielki Cud!

W Biblii są także postacie kobiet połączone z nią w tradycji. Myślimy tutaj o kobiecie w domu Szymona – odważna i śmiała – postępowanie jej ma nadmiar miłości.

Na liturgię Marii Magdaleny przewidziany jest tekst z księgi Pieśni nad pieśniami. Jej pierwsze wersety  rozdziału trzeciego mówią wszystko:

- 3,1 > szukałam, nie znalazłam, nie mogę spać, wstaję, biegam po mieście niczym opętana, zatrzymuję strażników;

- 3,2-4 > nie okazuję lęku, później, po znalezieniu go, nie pozwalam mu odejść!

Maria Magdalena szuka Jezusa z niekończącym się uczuciem, z wytrwałością nie do przezwyciężenia i w następstwie jest uosobieniem poszukiwania Mistrza, Nauczyciela i Pana Zmartwychwstałego. Spotkanie ze Zmartwychwstałym > Jan 20,1-18. 

„Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu” – J 20,1. Zauważmy, że wymieniona jest tylko ona, nikt inny, oraz że wyruszyła w drogę, kiedy jeszcze było ciemno. Biblijne ciemności – było rzeczą nieroztropną udawać się wtedy  w drogę, czymś dziwnym –  nikt nie opuściłby Jerozolimy w tych warunkach, nie wyszedłby na zdradliwe i niebezpieczne drogi! Maria Magdalena ukazuje się jako zakochana apostołka zmartwychwstania i spotkania z Żywym – Piękno Wiary, Nadziei i Miłości – Piękno Drogi, Prawdy i Życia! Oto kobieta zakochana w Słowo. 

Rabbuni …
„Noli me tangere „ – ks. Janusz Pasierb:

powiedzieć łące
idąc po niej lekko jak w tańcu
nie zatrzymuj mnie 

powiedzieć wiośnie
ze szczęścia kwitnącej
nie zatrzymuj mnie 

z czerwoną różą
przypiętą na sercu
nie zatrzymuj mnie

powiedzieć Magdalenie
wiernej aż do końca
nie zatrzymuj mnie(…)

Dzisiaj jest

sobota,
24 lutego 2018

(55. dzień roku)