I. Przemienienie -  tajemnica, która jest w centrum Ewangelii, to misterium, które następuje po wyznaniu Piotra o Jezusie jako Mesjaszu. To wtedy następuje przejście od pierwszej do drugiej części orędzia Pana Jezusa.
W obrazie Chrystusa przemienionego:
>Mk 9,2-10;
>Łk 9,28-36;
>Mt 17,1-8;
odczytujemy syntezę Starego i Nowego Testamentu:
> Mojżesz – Prawo > Eliasz – Prorocy > Jezus – Nowe Przymierze – Krzyż i Zmartwychwstanie.
Jedność całego zamysłu Bożego! Synteza uniżenia i chwały, śmierci i zmartwychwstania, człowieczeństwa i bóstwa.
Jaśniejący chwałą Ojca:
Patrzcie uważnie, ten człowiek jest Moim Ukochanym Synem! Jezus jest Synem Bożym!

II. Przemienienie – tajemnica o znaczeniu profetycznym. Tabor zapowiada zmartwychwstanie Chrystusa. On sam mówi, czym i kim będziemy.
Głosząc Jego światło idziemy ku boskości i do chwały Jezusa > 2 Kor 3,18.
Czujmy się zaproszeni na wyjątkową Górę Przemienienia – Górę Światła...

Dzisiaj jest

sobota,
24 lutego 2018

(55. dzień roku)