Nasz omawiany prorok jest znany jako głosiciel nowego przymierza.
„Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy zawrę/…/ nowe przymierze”. Jr31
Paschalna lekcja z Jeremiasza to dla mnie ważny tekst medytacyjny – Jeremiasz 13, 1-11.
Pierwsze 7 – em wersetów -  zawierających zagadkowy symbol – składa się z trzech momentów:
pierwszy - polecenie > „kup sobie pas”,
drugi    - polecenie > „schowaj go”,
trzeci   - polecenie > „zabierz pas”.

Wszystko opiera się na wyjątkowym posłuszeństwie, ponieważ prorok nie zna celu poleceń i spełnia je nie rozumiejąc ich.
Na końcu okazuje się, że płaszcz jest zniszczony i nie nadaje się do niczego.
Pojawia się pytanie: „Dlaczego piękna rzecz ma stać się czymś bezużytecznym?”
Odpowiedź znajduję w wyroczni 11, 8-10:
Pasem jest Juda, Jerozolima, lud Boga. Wreszcie Jego miasto, które czcząc bożków i zapominając o swym Bogu staje się zbutwiałe oraz bezużyteczne!
Zostaje pokazany grzech:
- brak zaufania do Boga,
- zatwardziałość serca,
- niechęć wobec planów Boga,
- bałwochwalstwo (uległość wobec innych bogów).

Całość zamyka kulminacyjny werset 13,11 – jak pas przylega do bioder… tak przygarnąłem dom Izraela i dom Judy… były Moją dumą!
Wszystko dzieje się na terenie uadi (stare koryto rzeki, które w czasie deszczu napełnia się wodą) - a konkretnie na uadi Fara – 6 kilometrów na północ od Anatot, między północną Jerozolimą i rzeką Jordan.

To piękne nauczanie o przymierzu !!!

1. Przymierze to wzajemne „przyleganie”.
Przyleganie ludu do Boga i Boga do ludu > w.11 (wolą Bożą jest przymierze: Wj6,7;Wj19,5).
Formuła przymierza to obraz lnianego pasa.

2. Przymierze to wzajemna „przynależność”.
Widzę tutaj obraz fizyczny, cielesny i oblubieńczy (Ps109,19; 1Kor6,15-17;).
Fizyczne określenie przymierza – być jednym ciałem, należeć do Boga.
Oto przepiękna siła planu Bożego dla każdego z nas, dla mnie!

3. Przymierze to cudowne słowa Boga:
„Abyście byli dla MNIE narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą”.
*Sława / hebrajskie szem – w moje imię.
Ja jestem Panem, ty jesteś moim imieniem.
Cudowne misterium Boga – mam być imieniem Boga!                                      
*Chwała / hebrajskie tehilla – zaszczyt modlenia się do Boga - Psalmy!
Pełny smak rozmowy, cenny dar, wspaniałe dzieło sztuki i wreszcie doskonałość niebieska – moja modlitwa!
*Duma / hebrajskie tiferet – czytam fragment Księgi Estery /Est1,4-7/ - Bóg się chlubi, jest dumny i szczodry.
Mówi - …mogę wydać wspaniały bankiet, gdzie każdy dobrze się czuje, bawi się, raduje, jest roześmiany, nie jestem sam, jesteśmy razem.
Bóg jest zadowolony z naszego święta, z naszej radości, pogodnego życia oraz jego piękna – wiosna życia!
Jest z nas dumny…

4. Zrozumiała jest zatem gorycz i rozczarowanie Boga, dlatego wyjątkowe Słowa Pana: „Lecz oni Mnie nie słuchali!”. Jr13,11 (to zdanie występuje w Biblii Jerozolimskiej i nie ma go w Biblii Tysiąclecia).
Został zbutwiały pas i przypominają mi się słowa z „Wesela” Wyspiańskiego… Pas - oto przymierze nie dotrzymane, brak jego pielęgnacji… rozpad!
Bóg martwi się grzechem człowieka, który nie wierzy, nie odpowiada i jest rozgoryczony Bogiem… A przecież Bóg to nie Pan niewolników, ale Przyjaciel, który angażuje się w nas uczuciowo, traktuje jak przyjaciół, jest oblubieńcem i wszystko przekazał ukochanej, i chce ją uczynić wspaniałą, piękną i szczęśliwą, a jest zdradzony.
Każdy mój sukces jest Jego sukcesem, każda porażka Jego porażką, brak wzajemności jest Jego rozgoryczeniem, moje lenistwo przyczyną Jego smutku !

5. Choć Bóg jest „smutny” – dotknięty reakcją człowieka, to nie rozczarowuje się na zawsze i dlatego już u Jeremiasza mówi o nowym przymierzu i Jego wyjątkowe słowa: „Oto nadchodzą dni…” Jr31,31 – i ich spełnienie w Misterium Paschalnym Chrystusa /Łk22,20/.
Jezus bierze na siebie konsekwencje rozczarowania BOGA i prowadzi mnie do NIEGO – odbudowuje…
Oto są dni paschalne – Wolność Przymierza Nowego !!!
Oto przez Chrzest jestem przepasany Bogiem, owinąłem się wokół Niego i jestem Jego małą cząstką.
Przez Chrzest Przymierza Paschy Chrystusa - BÓG postawił na mnie wszystko… i gdy nie odpowiadam entuzjazmem, jestem letni, głuchy i niedbały staję się Jego niepowodzeniem  oraz Jego klęską w świecie.
…koniecznie  pójść do sklepu po nowy pasek do spodni, koniecznie z pytaniami:
- Czy czuję przymierze z Bogiem?
- Kiedy je zaniedbuję?
- Czy je pielęgnuję?
- Czy okazuję przyjaźń?

Dzisiaj jest

sobota,
24 lutego 2018

(55. dzień roku)