Księga Jeremiasza i jego samotność wśród ludzi …

Choć bardzo trudno zrozumieć Jeremiasza i potrzeba bardzo dużo czasu, aby pojąć dar jego proroctw-to warto o nim mówić i czytać całe życie Biblię…pochylając się teraz nad „wielkim samotnikiem”.

Księga Jeremiasza zawiera 52 rozdziały i jest po Izajaszu drugą, co do objętości księgą Pisma Świętego. Warto ją czytać ponieważ żyjemy w czasie kolejnej„wędrówki ludów”, w czasach zamachów i terroryzmu, w czasach korupcji i zakłamania prawd… w czasach objawień z Fatimy i wołania o pomoc… Jeremiasz pomaga mi odnajdywać się w sytuacjach trudnych i czasami mnie przerażających. Dziękuję wtedy Bogu za tego proroka i za ludzi pojawiających się na mojej drodze …dziękuję z uśmiechem.

 Jeremiasz – oto przede mną człowiek, który całe swoje życie i energię włożył w swoje pisma i poprzez swój tragizm życia pociesza mnie i dodaje sił po upadkach. To człowiek, który jest drogą do lepszego poznania Jezusa – lepszego poznania mojego Pana i Przyjaciela ! Kiedyś Jezus zapytał: „Za kogo ludzie mnie uważają” i usłyszał: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza /…/” Mt 16,13-14.

Jak można czytać tę księgę ? Oto klucze do Jeremiasza:

     1.       Klucz biograficzny – czytać i śledzić koleje jego życia;

     2.      Klucz porządku chronologicznego jego proroctw;

     3.      Klucz logiki – uporządkowanie tekstów w księdze:

a.      Sekwencje mów pierwszych 1-25,

b.      Sekwencja narracyjna 26- 29,

c.       Sekwencje mów o nowym przymierzu 30-33,

d.      Druga sekwencja narracyjna 34-45 oraz  podziękowanie dla Barucha jego sekretarza,

e.    Seria mów 46- 52;-4.Klucz Carla Martiniego – mój klucz: „można porównać tę księgę do rozrzuconych elementów mozaiki, które nigdy nie zostały skomponowane w całości i z tego powodu tam, gdzie widzieliśmy jeden kolor, znajduje się inny i na odwrót. Każdy kawałek jest piękny w sobie, ale trudno podziwiać całość. Możemy też porównać stronice przypisane Jeremiaszowi do nagromadzonych w jaskini diamentów; należy je wyciągać i porządkować”.

 Idę drogą czwartego klucza i zapraszam siebie do oczyszczenia, aby odnajdywać Boga…

Dzisiaj jest

sobota,
24 lutego 2018

(55. dzień roku)