Bóg działa poprzez znaki. Znak był początkowo prostym, zwyczajnym znakiem i faraon z pozycji władzy, szuka podobnego znaku, aby przekonywać samego siebie, że nie dzieje się nic wielkiego. To nie jest  dla mnie nic nowego !  A jednak… Bóg przemawia również do mnie, tak jak do Mojżesza  i Faraona za pomocą znaków – później staną się plagami. Plagi są znamienne i oznaczają utrapienie u wyobcowanego człowieka. Bóg nie karze dla przyjemności karania, lecz to człowiek, to faraon i cały lud egipski coraz bardziej pogrążają się w utrapieniach. Nie chcą przyjąć wyzwalającego słowa Boga ! Czytając Słowa Boga w Wigilię Bożego Narodzenia pytam siebie: „Panie co mówisz do mnie ?”, „Jakie znaki dałeś mi w mim życiu ?”… Kiedy otwieram moje oczy widzę wiele znaków. Powołanie jest znakiem, wspólnota parafii jest znakiem, Eucharystia którą sprawujemy jest znakiem, osoba jest znakiem na drodze życia. Osoba z którą się spotykam pobudza mnie do zastanowienia się nad sobą i nad znakiem od Boga ! PAN DAJE ZNAKI… Czego uczy mnie znak ? Doświadczam drobnych zniewoleń i ulegam im. Wszystkie formy mego niedobrego samopoczucia w kontaktach z innymi, lęk wobec sprostania życiowym problemom, uciążliwe objawy trwałego znużenia, objawy złego humoru, które powodują wewnętrzne rozbicie, brak modlitwy – nie jestem szczęśliwy ! Jeśli jestem nieszczęśliwy to znaczy, że istnieje coś, jakaś zależność, która mnie krępuje. Czuję, że jestem niezdolny do miłości Boga i bliźniego. Nie potrafię pomagać, czuję osamotnienie, niezadowolenie i niesmak. Zapominam o kochanej osobie i rozbijam wspólnotę… udzielam to innym…i zaczyna się plaga egipska – zatwardziałość serca ! Czy jestem podobny do faraona w zatwardziałości Serca ? Twardość i skamielina serca z jednej strony objawia się w uporze – kiedy w sposób zaborczy uważam się za właściciela prawdy… a z drugiej to „zatwardziałość w słabości” – jestem do niczego ! Spotkanie Faraona i Mojżesza oraz ich znaki.

Wigilia i kromka chleba… i postawa bycia słuchającym Boga w znakach Mojżesza, aby nie stały się plagą… pomimo wszystko warto być.

Dzisiaj jest

sobota,
24 lutego 2018

(55. dzień roku)