Biskup Miry święty Mikołaj w doświadczeniu dialogu z Bogiem odniósł zwycięstwo (przypomina to jego imię) dając siebie innym przez uczynki miłosierdzia – ewangeliczną miłość. Zaś papież Franciszek na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia powiedział dla mnie cudowne słowa: „ Dialog jest uczynkiem miłosierdzia”. … i właśnie teraz wyobraźmy sobiewstrząs Mojżesza, kiedy słyszy, że ktoś woła go po imieniu na pustyni. Ktoś kto go zna chce rozmawiać i woła: „ Mojżeszu, Mojżeszu” – Wj 3,4-6.

Co oznacza w Biblii podwójne zawołanie :- Abrahama /Rdz 22,1/,- Samuela/1 Sm 3,4-10/, - Piotra  /Łk 22, 31/, - Marty  /Łk 10,41/.

Po pierwsze inicjatywa należy do BOGA /Wj 3, 5/. Mojżesz zdejmuje sandały i zbliża się boso do świętego miejsca, z pytaniem: Co teraz ? Powoli zaczyna rozumieć, że to nie on szuka Boga, ale Bóg szuka Mojżesza,szuka go teraz i tam, gdzie rzeczywiście jest !BÓG jest kimś innym, niż sobie wyobrażałem. Zaczynam rozumieć, że On jest Miłosiernym Bogiem, Bogiem Miłującym, który naprawdę się mną przejmuje, choć jestem ostatnim, przegranym i zapomnianym.Czytam dalej: „Jestem Bogiem ojca twojego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba” /Wj 3,6/.Znamienne są to słowa, ponieważ właśnie one przywracają równowagę w duszy Mojżesza i powinny przywracać ją w mojej duszy.Pan Bóg zawsze jest BOGIEM, który pamięta i troszczy się o tych, który są opuszczeni i zrozpaczeni, którzy uważają siebie za nieszczęśliwych.Pan Bóg przywołuje przeszłość, aby Mojżesz na nowo ją przemyślał i powrócił do normalnego życia.

Po drugie: Bóg – Jest Miłosierdziem - Posyłającym do drugiej osoby. Fragment Wj 3, 7-9 ukazuje troskę o drugiego: Ja widzę, Ja słyszę, Ja daję ci zrozumienie co to jest litość, wolność, wiedza, miłość – to są Moje Dary ! W dialogu z Bogiem Mojżesz słyszy słowa:„ Idź teraz” i czuje zaufanie Boga, który „JEST” i bierze za rękę i posyła…

A ja: Czy słyszę ? Czuję ? ... konieczna jest medytacja zimowego wieczoru Mt 9, 55–10,1. Z uśmiechem modlitwy jestjeszcze coś, w ten mikołajkowy wieczór pojawia się Thomas Mertoni jego obecność: „ ostateczne słowo wkroczyło w sferę ludzką i że Biblia opowiada o tym przesłaniu zapisanym w wydarzeniach, które są decydujące nie tylko dla Żydów, czy uczniów Chrystusa, lecz dla całej ludzkościc/…/ ta inwazja w prywatne życie człowieka i złożony świat, dokonane przez ostateczną WOLNOŚĆ, która jest zarazem podstawą i źródłem bytu człowieka, centrum jego historii i przewodnikiem jego przeznaczeńc/…/”, Wj 4, 10–12 ! Imię BOGA  - JHWH – Imię Najświętsze i Niewypowiedziane – OBECNOŚĆc! Obecność …,cktóra wypełnia całą Biblię. Obecność wznosząca się jak słup ognia… któradotyka mojej dłoni serca i pragnie prowadzić do prawdziwej wolnościc!OBECNOŚĆ…

 

Dzisiaj jest

sobota,
24 lutego 2018

(55. dzień roku)